ثبت نام فردی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

شماره دانشجویی

سال ورود به دانشگاه

مقطع تحصیلی

آدرس

شماره تماس (تلفن همراه)

ایمیل شما

موضوع فعاليت يا حوزه علاقه مندی

به نظر شما پرداختن به کدام موضوع زیست محیطی در حال حاضر در اولویت قرار دارد (سه مورد)
 فرسایش خاک گرم شدن کره زمین سوراخ شدن لایه ازن آب شدن یخ های قطبی پسماند زباله آلودگی هوا آلودگی آب ها انقراض گونه های گیاهی گسترش بیابان ها شکار غیرمجاز آلودگی صوتی زباله های هسته ای انقراض گونه های جانوری محصولات غذایی تراریخته پاکتراشی جنگل ها آتش سوزی جنگل ها تغییرات اقلیمی انرژی های پاک و تجدید پذیر کارآفرینی محیط زیست صنایع سبز ترویج آموزش توسعه پایدار اقتصاد و محیط زیست بازاریابی اجتماعی محیط زیست

خلاصه اي از فعاليت هاي انجام گرفته توسط شما در حوزه محيط زيست

حوزه فعالیتی
 داخل دانشگاه سطح شهر سطح استان کشوری بین المللی

توجه: پس از بررسي فعاليت هاي صورت گرفته توسط دانشجويان، افراد برتر از ميان آنان جهت شركت در گردهم آيي دعوت به عمل خواهد آمد.